Op zoek naar huurwoningen?

huurwoningen
Huurwoningen: Sociaal Wonen arro Leuven.
Wat is het verschil tussen een vraag om informatie, een melding en een klacht? Hoe kan je een melding doorgeven aan SWaL? Hoe kan je een klacht indienen omtrent de werking van SWaL? Neem hier een kijkje in ons huurpatrimonium.
Conformiteitsattest huurwoningen Gemeente Begijnendijk.
de woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke ambtenaar. er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat. De verhuurder kan het conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente voor.: huurwoningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is.;
DDS DDS Huurwoningen. Huurwoningen.
De 7 huisjes huisnummers 26 tot en met 32 van het Begijnhof Sint-Alexius in Dendermonde die intercommunale DDS in 2012 in erfpacht kreeg, krijgen in de toekomst niet alleen een restauratiebeurt, maar worden ook gerenoveerd en voorzien van alle moderne comfort om deze huisjes finaal om te vormen tot kwalitatieve en betaalbare huurwoningen.
3 5 meest meest voorkomende voorkomende gebreken gebreken in in huurwoningen huurwoningen Gemeente Gemeente Middelkerke. Middelkerke.
5 meest voorkomende gebreken in huurwoningen. 5 meest voorkomende gebreken in huurwoningen. Het agentschap Wonen-Vlaanderen brengt in haar jaarverslag 2015 de resultaten in kaart van 13.579 conformiteitsonderzoeken in Vlaamse woningen. 47% of 6.344 gecontroleerde woningen bleken niet te voldoen aan de woonkwaliteitsnormen.
Conformiteitsattest voor huurwoningen Gemeente Niel.
Conformiteitsattest voor huurwoningen. Conformiteitsattest voor huurwoningen. Als u een woning verhuurt in het Vlaams gewest, dan moet deze voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen. Dit wordt bepaald in de Vlaamse wooncode. Een conformiteitsattest bevestigt dat de huurwoning voldoet aan deze kwaliteitsnormen en vermeldt ook een maximaal aantal toegelaten bewoners.
Sociale huurwoningen voor senioren Gemeente Lummen.
Gemeente en OCMW-raad. College van burgemeester en schepenen / Vast bureau. Wonen en werken. Sociale huurwoningen voor senioren. Sociale huurwoningen voor senioren. Het OCMW-Lummen bouwde samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 7 sociale huurwoningen voor senioren in de Helvetiastraat.
Sociale dakisolatiepremie voor huurwoningen Kortenberg.
Sociale dakisolatiepremie voor huurwoningen. De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen zijn er extra hoge premies voor sociale dakisolatieprojecten, sociale beglazingsprojecten en sociale spouwmuurisolatieprojecten. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.
Sociale huurwoningen Interleuven.
Preventie, bescherming en veiligheid op het werk. Veiligheidsco├Ârdinatie op de werf. Woonproject Kartuizersstraat Holsbeek. De sociale huurwoningen worden ontwikkeld en beheerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. Het ontwerp van deze huizen gebeurde door de dienst Gebouwen en Infrastructuur van Interleuven.

Contacteer ons