Meer resultaten voor huurwoningen

huurwoningen
Huurwoningen: Sociaal Wonen arro Leuven.
Wat is het verschil tussen een vraag om informatie, een melding en een klacht? Hoe kan je een melding doorgeven aan SWaL? Hoe kan je een klacht indienen omtrent de werking van SWaL? Neem hier een kijkje in ons huurpatrimonium.
Conformiteitsattest huurwoningen Gemeente Begijnendijk.
Het conformiteitsattest kost maximaal 6250, verhoogd met 1250, per kamer vanaf de zesde kamer en met een maximum van 1.25000. De gemeente kan beslissen om het attest kosteloos of tegen een lagere vergoeding te verstrekken. Conformiteitsattest voor huurwoningen. Omgeving en Wonen.
DDS DDS Huurwoningen. Huurwoningen.
De 7 huisjes huisnummers 26 tot en met 32 van het Begijnhof Sint-Alexius in Dendermonde die intercommunale DDS in 2012 in erfpacht kreeg, krijgen in de toekomst niet alleen een restauratiebeurt, maar worden ook gerenoveerd en voorzien van alle moderne comfort om deze huisjes finaal om te vormen tot kwalitatieve en betaalbare huurwoningen.
3 5 meest meest voorkomende voorkomende gebreken gebreken in in huurwoningen huurwoningen Gemeente Gemeente Middelkerke. Middelkerke.
5 meest voorkomende gebreken in huurwoningen. 5 meest voorkomende gebreken in huurwoningen. Het agentschap Wonen-Vlaanderen brengt in haar jaarverslag 2015 de resultaten in kaart van 13.579 conformiteitsonderzoeken in Vlaamse woningen. 47% of 6.344 gecontroleerde woningen bleken niet te voldoen aan de woonkwaliteitsnormen.
Conformiteitsattest huurwoningen Gemeente Niel.
er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat. U kunt een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente.: voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is. voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn.
Sociale huurwoningen voor senioren Gemeente Lummen.
Gemeente en OCMW-raad. College van burgemeester en schepenen / Vast bureau. Wonen en werken. Sociale huurwoningen voor senioren. Sociale huurwoningen voor senioren. Het OCMW-Lummen bouwde samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 7 sociale huurwoningen voor senioren in de Helvetiastraat.
Sociale dakisolatiepremie voor huurwoningen Kortenberg.
Sociale dakisolatiepremie voor huurwoningen. De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen zijn er extra hoge premies voor sociale dakisolatieprojecten, sociale beglazingsprojecten en sociale spouwmuurisolatieprojecten. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.
Sociale huurwoningen Interleuven.
Preventie, bescherming en veiligheid op het werk. Veiligheidsco├Ârdinatie op de werf. Woonproject Kartuizersstraat Holsbeek. De sociale huurwoningen worden ontwikkeld en beheerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. Het ontwerp van deze huizen gebeurde door de dienst Gebouwen en Infrastructuur van Interleuven.

Contacteer ons